Co děláme


PVC folie

VÝHODY

- ucelený hydroizolační systém včetně všech doplňků
- rychlost pokládky
- bezúdržbovost, dlouhá životnost
- subtilnost a lehkost - minimální přepravní náklady
- minimální přitížení nosné konstrukce střechy
- minimální požární zatížení objektu
- rozsáhlý sortiment kvalitních výrobků
- prodloužená záruka od výrobců


POUŽITÍ
- Ploché střechy
- Pultové střechy
- Intenzivní střechy
- Extenzivní střechy
- Jako speciální provedení lze provést dvouvrstvý vakuový systém, který násobně zajišťuje bezpečnost provedených izolací a který lze při poruše opravit bez nutnosti demontáže střešního souvrství.Tento systém zvláště je vhodný u Intenzivních a Extenzivních střech.


Asfaltové pásy

Modifikované asfaltové pásy 

jsou asfaltové pásy s nosnou vložkou a s asfaltovou hmotou upravenou pro hydroizolační účely modifikačními přísadami. Modifikací asfaltové hmoty získávají modifikované asfaltové pásy větší rozmezí jejich použitelnosti, tj. odstraní nebo snížení křehkosti asfaltů při teplotách pod 0° C a na druhé straně omezení stékavost při vyšších teplotách. Vynikají proti klasickým (oxidovaným) asfaltovým pásům mnohonásobně větší tažností a vyšším bodem měknutí povlakové hmoty a vysokou mechanickou odolností pásu při záporných teplotách. Základní hmotou pro výrobu modifikovaných asfaltových pásů je dokonale homogenizovaná směs asfaltů a SBS kaučuku. Výsledná modifikovaná asfaltová směs přejímá kladné vlastnosti jak od SBS kaučuků, tak od asfaltů. Kombinace těchto vlastností předurčuje modifikované asfaltované pásy k širokému použití v oboru hydroizolací staveb.

Oxidované asfaltové pásy

představují základní skupinu hydroizolačních pásů - asfaltovou krycí hmotu tvoří v tomto případě asfalt a minerální plnivo. Pásy z oxidovaného asfaltu se dnes používají ve střešních pláštích obvykle jako parozábrany, nebo jako spodní vrstva ve vícevrstvé vodotěsné izolaci. Oxidované asfaltové pásy se chovají plasticky - nemají vratný efekt. Oxidované pásy mají charakteristické teplotní rozhraní 0°C (ohebnost za nízkých teplot) až +70°C (odolnost proti stékání). Při teplotě pod 0°C se u tohoto typu pásu mohou objevit při ohybu trhliny v krycí hmotě, při teplotě nad 70°C začíná asfaltová krycí hmota stékat z nosné vložky.


Ttriflex, PMMA izolace

Materiály TRIFLEX mají tu vlastnost, že jsou velmi přilnavé ke všem podkladům vyjma polyetylénu (PE a jeho odvozených forem, LDPE a HDPE). Mezi další výhody těchto materiálů patří rychlost a nastavitelnost doby reakce, možnost zpracovávat tyto materiály i za záporných teplot, podstatně menší náchylnost dosud nezreagovaných materiálů na vlhkost a vysoká flexibilita, mechanická odolnost, hydroizolační bezpečnost a trvanlivost finálních produktů.

Systém TRIFLEX obsahuje širokou škálu produktů, které se dělí na tyto hlavní podskupiny:
- Bezešvé opracování detailů - TRIFLEX ProDetail a ProFibre
- Terasy, balkony a pochozí plochy
- Parkoviště a rampy
- Střechy
- Speciální projekty (ochranné nátěry pro kovy, nátěry větrných elektráren, reflexní nátěry pod solární elektrárny Solyndra, dopravní značení a další)
Tyto materiály jsou na bázi dvousložkového PMMA (polymethylmetakrylát). Jedna složka je tekutá kašovitá, druhá složka je katalyzátor - prášek, který aktivuje a reguluje dobu zpracovatelnosti v závislosti na okrajových podmínkách aplikace.


Klempířské prvky a oplechování

Ke kvalitní střeše potřebujete kvalitní oplechování

Nabízíme zkušenosti, perfektně vybavenou klempířskou dílnu a k tomu šikovné ruce.
Provádíme výrobu a montáž kompletního sortimentu oplechování.
Podkladní plechy, okapní plechy, závětrné lišty, boční lemování, oplechování atik, úžlabí, hřebenáče atd......
Odvodňovací systémy, žlaby, svody .......
Oplechování komínů, světlíků, prostupů střechou .......
Pokládka plechových krytin ........


Hromosvody

Kvalitní hromosvod zajistí vašemu majetku spolehlivou ochranu před bleskem.

Provádíme:
Dodávku a montáž
Revize
Konzultaci s odborníky v oboru
Instalace HVI
Používáme kompletní nabídku elektromateriálu pro hromosvody, od zemnících tyčí, zemnících drátů, držáků, svorek, až po příslušenství.  


Zádržné systémy

K čemu slouží záchytný systém ?
Záchytný systém slouží k ochraně osob při pohybu po střechách a při provádění pracovních činností :
- Kontrola střešního opláštění a jiných zařízení (světlík, okna, vzduchotechnika atd.)
- Servisní úkony
- Údržba střech
- Čištění odvodňovacích systémů
- Odstranění sněhu
- Instalace a revize bleskosvodů
- Instalace antén apod.
- Navržení záchytného systému dle dispozic a podmínek objektu
- Dodání a realizaci záchytného systému
- Prohlídky a revize záchytného systému

Proč se montují zádržné systémy ? 

Pohyb po střechách může být vysoce rizikový a proto se na nich stanovují takzvané rizikové zóny. V těchto zónách se osoby nesmějí pohybovat bez zajištění. Jedná o části střech kde hrozí bezprostřední riziko pádu (o okraje střech, světlíky, různé prostupy).

Co nabízíme :

- Návrh záchytného systému dle PD, dispozice a podmínek objektu
- Dodání a montáž záchytného systému
- Prohlídky a revize záchytného systému

Podpora, servis

- technické konzultace

- podpora při projektování
- položkový rozpočet
- zajištění expertních posudků
- zajištění BOZP staveb
- zázemí vlastní výroby